ทีมงานธรณีไทย

ทีมงานวิชาการธรณีไทย 2550 - ปัจจุบัน
ทีมงานวิชาการธรณีไทย 2550 – ปัจจุบัน

 

4 Comments

  1. Pingback: นิติ มั่นเข็มทอง นักธรณีฟิสิกส์

  2. This website is best but isnt english. Thanks.

    I send you a photo of Permian carbonate beds and me.

  3. กำลังหาเลยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  4. สวัสดีครับผมอยากจะทราบเรื่องแร่เหล็ก(โลหะ) ที่ทราบที่พบทั้งหมดในประเทศไทยครับผมพอจะหาข้อมูลได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ แล้วก็เรื่องของอุกกาบาตชนิดโลหะครับว่าเราแยกเหล็กบนโลกกับอุกกาบาติได้อย่างไรบ้างครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook