ห้องเรียนธรณีวิทยา

 


โครงสร้างโลก

 


หิน

 


แผ่นดินไหว

 


ธรณีวิทยาโครงสร้าง

 


นิตยสารไนส์ 1 แผ่นดินไหว

 


นิตยสารไนส์ 2 ไดโนเสาร์

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>