Tag: ขอนแก่น

วนอุทยานแพะเมืองผี จ.แพร่ เป็นการสลับชั้นของชุดหินตะกอนที่มีความทนทานต่อการผุกร่อนแตกต่างกัน ชั้นที่ผุกร่อนง่ายกว่า (ที่เป็นเสา สีจาง) จะประกอบด้วยดินเหนียวปนทรายเม็ดละเอียด ส่วนชั้นที่ทนทานกว่า (แปะอยู่ด้านบน สีเข้ม) ประกอบด้วยชั้นตะกอนกรวดและทรายปนดินเหนียว โดยมีน้ำเหล็กหรือแมงกานิสช่วยเชื่อมประสานให้แข็ง อายุของชั้นหินเหล่านี้อยู่ในยุคควอเทอร์นารี (

ธรณีวิทยาในคำขวัญประจำจังหวัด

ทุกจังหวัดในประเทศไทย มีคำขวัญที่น่าสนใจ ช่วยบ่งบอกความโดดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจในพื้นที่ จังหวัดที่มีลักษณะทางธรณีสัญฐานสวยงาม หรือมีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ก็จะถูกรวมเข้าไปในคำขวัญด้วย ต่อไปนี้คือคำขวัญประจำจังหวัดที่ช่วยให้เรารู้จักและจดจำธรณีวิทยาของประเทศไทยมากขึ้น

Read more ›
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี ม.ขอนแก่น

วีดีทัศน์แนะนำ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more ›