Tag: ภูเขาไฟ

The Volcano Beneath Yellowstone

The Volcano Beneath Yellowstone

Yellowstone National Park มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของกีเซอร์และน้ำพุร้อน ถือเป็นหลักฐานอย่างง่ายๆที่บ่งชี้ถึงการมีระบบแมกมาที่มียังพลังอยู่ใต้อุทยานแห่งชาตินี้ ระบบแมกมานี้เคยทำให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่เรียกได้ว่า Supervolcanos มาแล้วหลายครั้ง

Read more ›
3D Paper Models and Toys (Volcanoes)

3D Paper Models and Toys (Volcanoes)

เกิดอาการติดใจกับของเล่นสนุกปนสาระแบบนี้ เลยต้องจัดมาให้ท่านสมาชิกอีกอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องขอทยอยเอาลงให้เป็นหมวดๆ ไปละกันนะครับ ประเดิมด้วยโมเดลภูเขาไฟเลยละกัน

Read more ›