Tag: แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

แบบจำลองความสูงของคลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวญี่ปุ่น 2554 โดย NOAA

แผ่นดินไหวโทโฮะกุ ญี่ปุ่น 11 มี.ค. 2554

หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ถูกเผยแพร่มากขึ้นในโลกอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการอธิบายข้อมูลด้วยภาพกราฟิกรูปแบบต่างๆ (infographic) บทความนี้รวบรวมข้อมูล ภาพกราฟิก และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวโทโฮะกุ ประเทศญี่ปุ่น

Read more ›
นิตยสารไนส์ 1 แผ่นดินไหว

นิตยสารไนส์ 1 แผ่นดินไหว

gneiss นิตยสารออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรณีวิทยาและการท่องเที่ยว จัดทำโดย GeoThai.net เล่มที่ 1 มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับ แผ่นดินไหว ซึ่งประกอบด้วยบทความ บทสัมภาษณ์ คอลัมน์เด่น – ธรณีสัญจรประเทศสเปน และ ดวงของคนจะดัง

Read more ›
รวมเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โลกจดจำ

รวมเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โลกจดจำ

ทุกปีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายพันครั้งกระจายทั่วโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลัง บางเหตุการณ์ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมักเป็นผลจากการขยับตัวของรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลก โดยเฉพาะพื้นที่รอบวงแหวนแห่งไฟ แผ่นดินไหวจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นไหวสะเทือนสู่พื้นดินอย่างรุนแรง ตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ คือสุดยอดแผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายที่สุดที่เคยบันทึกได้ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

Read more ›