สรุปสุดยอดแผ่นดินไหวในปี 2552

by
 USGS ได้ทำรายงานสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปี 2552 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของเหตุการณ์แต่ละครั้ง รวมถึงโปสเตอร์ และข่าวที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการสรุปเน้นเฉพาะเหตุการณ์ที่รุนแรงและทรงพลัง เช่น แผ่นดินไหวที่มลฑลเสฉวน เป็นต้น สังเกตดีๆ จะพบว่าตำแหน่งของการเกิดนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบแผ่นเปลือกโลก ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ ประเทศไทยถูกล้อมด้วยตำแหน่งเหล่านั้น

 

Earthquakes Magnitude 7.0 and Greater in 2008

 

Earthquakes Magnitude 7.0 and Greater in 2008
Year Month Day Time
UTC
Latitude Longitude Depth
(km)
Magnitude Region
1. 2008 02 20 08:08:30.5 2.768 95.964 26 7.4 Simeulue, Indonesia
2. 2008 02 25 08:36:33.0 -2.486 99.972 25 7.2 Kepulauan Mentawai region, Indonesia
3. 2008 03 20 22:32:57.9 35.490 81.467 10 7.2 Xinjiang-Xizang border region
4. 2008 04 09 12:46:12.7 -20.071 168.892 33 7.3 Loyalty Islands
5. 2008 04 12 00:30:12.6 -55.664 158.453 16 7.1 Macquarie Island region
6. 2008 05 12 06:28:01.5 31.002 103.322 19 7.9 Eastern Sichuan, China
7. 2008 06 30 06:17:44.8 -58.220 -22.100 19 7.0 South Sandwich Islands region
8. 2008 07 05 02:12:04.4 53.882 152.886 633 7.7 Sea of Okhotsk
9. 2008 07 19 02:39:28.7 37.552 142.214 22 7.0 Off East Coast of Honshu, Japan
10. 2008 09 29 15:19:31.5 -29.756 -177.683 36 7.0 Kermadec Islands, New Zealand
11. 2008 11 16 17:02:32.7 1.271 122.091 30 7.3 Minahasa, Sulawesi, Indonesia
12. 2008 11 24 09:02:58.7 54.203 154.322 492 7.3 Sea of Okhotsk

South Latitudes and West Longitudes are indicated by NEGATIVE numbers.

Source: USGS NEIC PDE catalog; Data are preliminary.ความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวขนาดต่างๆ (Frequency of Occurrence of Earthquakes)

Magnitude เฉลี่ยการเกิดต่อปี (Average Annually)
8 and higher 1 ¹
7 – 7.9 17 ²
6 – 6.9 134 ²
5 – 5.9 1319 ²
4 – 4.9 13,000
(estimated)
3 – 3.9 130,000
(estimated)
2 – 2.9 1,300,000
(estimated)
¹ Based on observations since 1900.
² Based on observations since 1990.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม Earthquake Information for 2008