สำรวจโลก — January 5, 2009 at 5:00 PM

3D Paper Models and Toys (Tectonics)

by

Plate Tectonic Globe (โลกจำลองขนาดเท่าลูกเทนนิส แสดงขอบเขตแผ่นเปลือกโลก เจ๋งมาก) –
http://jclahr.com/alaska/aeic/taurho/globe.pdf

Ocean Crust Model PDF, 479 KB.
http://www.geoblox.com/FreeModels.html

Sea-Floor Spreading and Subduction Model
http://pubs.usgs.gov/of/1999/ofr-99-0132/