[แผนที่] รวมข้อมูลทั่วโลก

by
Worldmapper.org เป็นเว็บไซต์่ที่รวบรวมแผนที่ข้อมูลต่างๆ ครอบคลุมทั้งโลก กว่า 600 แผนที่ อาทิเช่น แผนที่ข้อมูลประชากร แผนที่ทองคำ แผนที่นำ้มัน เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกชมได้ตามหัวข้อที่สนใจ และยังสามารถดาวน์โหลดเป็นโปสเตอร์ (PDF) ได้ฟรีอีกด้วย ด้วยคอนเซ็ป “โลกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน”