Author: ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล

รูปที่ 22 ภาพอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำแห่งแรกของกรุงเทพมหานครซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแผน

“เบื้องหลัง” การเจาะอุโมงค์ระบายน้ำโครงการผันน้ำคลองเปรมประชากร

“เธอเจาะได้ ฉันเจาะด้วย” คือชื่อบทความที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ คำว่า “เธอเจาะได้” นั้นหมายถึง การเจาะอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ส่วน“ฉันเจาะด้วย” ที่จะเล่า “เบื้องหลัง” นั้น เป็นการเจาะอุโมงค์ของโครงการผันน้ำคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบผันน้ำผ่านอุโมงค์ยักษ์แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ในสมัยของท่านผู้ว่าฯ ดร.พิจิตต รัตตกุล ตามแนว (ใต้) ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ทั้งนี้อุโมงค์ของทั้งสองโครงการนี้เริ่มเจาะในเวลาไล่เลี่ยกัน และด้วยวิธีการที่เหมือนกัน เพียงต่างกันที่ขนาดของหัวเจาะหรืออุโมงค์เท่านั้น

Read more ›
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – บทส่งท้าย

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – บทส่งท้าย

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›
ภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการเสด็จตรวจงานสถานีเลเซ่อร์ บริเวณหน้าผาเขาชีจรรย์
(จากซ้าย: อาจารย์กนก บุญโพธิ์แก้ว-ตอนต่อๆไปคงจะได้เห็นหน้าชัดๆ- ดร.พงศ์พันธ์ จินดาอุดม  คุณอุดม ภู่งามและผู้เขียน)

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – ขอบใจ

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›
ภาพพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาที่ยิงด้วยเลเซอร์ชนิด Argon Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์แสงสีเขียวขนาด 20 วัตต์ ปล่อยแสงเลเซอร์ ผ่านไปยัง SCANNER ซึ่งถูกควบคุมให้สร้างเป็นรูปพระด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว Project ภาพขององค์พระไปปรากฏบนหน้าผาเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อัศจรรย์วันสิ้นปี

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›
ภาพต้นแบบของ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา”

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – ของสำคัญ

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›
ภาพการระเบิดหน้าผาหินปูน

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – แต่งหน้าผา

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – การเริ่มต้น

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ – การเริ่มต้น

ความรู้และประวัติโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บันทึกโดย ดร.เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการโครงการฯ

Read more ›