สำรวจโลก — June 2, 2007 at 3:41 PM

ทะลาบสาบที่ลึกที่สุดในโลก

by

ทะเลสาบไบคัล (Lake Baikal) ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียคือทะเลสาบที่ลึกที่สุด คือลึกถึง 5,314 ฟุต (1,637 เมตร) และพื้นทะเลสาบนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,215 ฟุต (1285 เมตร) ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ในเขตเขาทรุดบนแผ่นทวีปที่ยังคงมีพลังอยู่ (active continental rift zone) ที่ซึ่งคาดการณ์ทะเลสาบนี้มีการขยายตัวกว้างขึ้นในอัตราประมาณ 1 นิ้ว (2.5 เซนติเมตร) ต่อปี

GT_Lake_Baikal

13 ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก

Baikal Siberia, Russia
5,369 ft (1,637 m)
Tanganyika Africa (Tanzania, Zaire & Zambia)
4,708 ft (1,435 m)
Caspian Sea Iran and Russia
3,104 ft (946 m)
Nyasa Africa (Mozambique, Tanzania & Malawi)
2,316 ft (706 m)
Issyk Kul Kyrgizstan, Central Asia
2,297 ft (700 m)
Great Slave Northwest Territories, Canada
2,015 ft (614 m)
Crater Lake Oregon, U.S.A.
1,943 ft (592 m)
Lake Tahoe California & Nevada, U.S.A.
1,685 ft (514 m)
Lake Chelan Washington, U.S.A.
1,419 ft (433 m)
Great Bear Northwest Territories, Canda
1,356 ft (413 m)
Lake Superior Canada & U.S.A.
1,333 ft (406 m)
Titicaca Peru
1,214 ft (370 m)
Pend Oreille Idaho, U.S.A.
1,150 ft (351 m)