รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต

by
 

รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต Back to the Past, Evolution of Life 

กำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ศึกษาจากฟอสซิลในหินตะกอน ทำให้รู้จักมาตราธรณีกาล 3 มหายุคที่สำคัญ ได้แก่ พาลีโอโซอิก มีโซโซอิก ซีโนโซอิก