รอบรู้ธรณีไทย 2 – หิน

by

รอบรู้ธรณีไทย 2 – หิน Rocks Cycle

การเกิดและวัฏจักรของหินทั้งสามจำพวก ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร
ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย
ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th