สารคดีการสำรวจโลก Faces of Earth

by

การศึกษาโลกของนักธรณีวิทยามีหลายรูปแบบ บางคนต้องบินขึ้นที่สูง บางคนต้องขุดลงใต้ดิน บางคนต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการ บางคนต้องเดินทางไกล เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอนาคต

Faces of Earth
Faces of Earth

 

ผู้ที่กำลังสงสัยว่าปัจจุบันนี้นักธรณีวิทยาสำรวจโลกอย่างไร มีอะไรให้ศึกษาบ้าง เราขอแนะนำ สารคดี Faces of Earth จัดทำโดย American Geosciences Institute (มี 4 ตอน ดังด้านล่าง)

เนื้อหาในสารคดีจะเน้นในส่วนของการสำรวจและวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ และรวมถึงการประเมินธรณีพิบัติภัย ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[แนะนำพิเศษ] สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนธรณีวิทยาเพื่อหวังที่จะทำงานบริษัทน้ำมัน ขอให้เข้าใจไว้ว่าการทำงานสำรวจน้ำมันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งสายงานทางธรณีวิทยาเท่านั้น ยังมีการทำงานอีกหลากหลายในสาขาวิชาชีพนักสำรวจนี้

[แนะนำพิเศษ] สำหรับผู้ปกครอง ที่กำลังสงสัยว่าเรียนธรณีวิทยาแล้ว ลูกจะจบไปทำอะไร นอกจากการทำงานในหน่วยงานราชการ และบริษัทสำรวจเอกชนแล้ว ยังมีการทำงานด้านวิจัย ซึ่งประเทศไทยยังขาดบุคคลากรด้านนี้อย่างมากในปัจจุบันงานวิจัยสามารถร่วมมือได้กับหน่วยงานทางธรณีวิทยาอื่นๆ ทั่วโลก ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่บนโลกยังไม่ได้รับการสำรวจ รวมถึงดาวเคราะห์อื่นๆ นอกโลก