กราฟิกธรณีวิทยาสองมิติ

by

ทำอย่างไรให้คนเข้าใจธรณีวิทยามากขึ้น? โดยที่ใช้คำให้น้อย มีภาพประกอบ และส่งเสริมให้เกิดการคิดตาม ถ้าคิดในฐานะนักธรณีวิทยา โจทย์นี้ถือว่ายาก เพราะจะติดอยู่กับการคิดมากเกินไป แต่ถ้าคิดในฐานะนักออกแบบ แค่เลือกภาพกราฟิกอย่างง่ายและใช้การเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม ก็น่าจะตอบโจทย์นี้ได้

การออกแบบกราฟิกมีส่วนช่วยในการทำความซับซ้อนของข้อมูลให้ดูง่ายขึ้น ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานของ Genis Carreras นักออกแบบผู้นำกราฟิกมาช่วยอธิบายศัพท์ทางหลักปรัชญา ทำให้เกิดความคิดว่า เราก็น่าจะนำกราฟิกมาช่วยอธิบายศัพท์ทางธรณีวิทยาได้ด้วยเช่นกัน ผลงานที่ได้ ประกอบด้วยความรู้ 5 ชุด คือ หิน รอยเลื่อน ธรณีพิบัติภัย โครงสร้างชั้นหินคดโค้ง และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก แต่ละชุดประกอบด้วยสามภาพเปรียบเทียบกัน

ผมพยายามใช้คำให้น้อยที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมนิยามหรือคำจำกัดความได้ทั้งหมด แต่นั้นคือสิ่งที่ต้องการปล่อยไว้ให้คนดูคิดต่อ ร่วมกับการแปลความหมายจากภาพที่เห็น บางทีอาจจะได้คำถามต่อไปว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ชมผลงานทั้งหมด ที่นี่

หินสามชนิด
หินสามชนิด

 

รอยเลื่อน
รอยเลื่อนสามชนิด

 

ธรณีพิบัติภัย
ธรณีพิบัติภัยสามชนิด

 

โครงสร้างชั้นหินคดโค้ง
โครงสร้างชั้นหินคดโค้ง

 

การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก