การสอนธรณีวิทยาด้วย Google Earth

by
เว็บไซต์ On the Cutting Edge ซึ่งเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสอนธรณีวิทยา ได้นำเสนอรูปแบบการสอนการแปลความหมายแผนที่ธรณีวิทยาโดยใช้โปรแกรม Google Earth ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจในการทำแผนที่และการแปลความหมายจากภาพมุมมองหลายมิติ และง่ายต่อการจดจำ โปรแกรมแผนที่ดิจิตอล Google Earth เป็นสือการสอนที่ดีอย่างมากในการสอน เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี ให้ข้อมูลครอบคลุมทั่วโลก และสามารถดูแบบสามมิติได้อย่างง่ายดาย

ดาวน์โหลด Google Earth ที่นี่