ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก: คู่แข่งของเอเวอร์เรสต์!

by
          ใครที่คิดว่าเทือกเขาเอเวอร์เรสต์สูงที่สุดในโลกแล้วละก็ ลองคิดใหม่ได้ เพราะตอนนี้เอเวอร์เรสต์มีคู่แข่งที่สูงกว่าซะแล้ว ว่าแต่..ภูเขาอื่นจะสูงกว่าได้อย่างไร แฮะๆ ชักสงสัยแล้วใช่มั้ยครับ วันนี้ผมจะแนะนำคู่แข่งอันน่ากลัวของเอเวอร์ให้ได้รู้จักกัน ไปดูกันได้เลย
เอเวอร์เรสต์: สูงเหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุด

คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์นั้นคือภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งดึงดูดให้นักปีนเขาจากทั่วโลกให้เดินทางมายังที่แห่งนี้ เพื่อที่จะพิชิตส่วนที่สูงที่สุดในโลกนี้ให้ได้

ยอดเขาเอเวอร์เรสต์นั้นมีความสูง 8,848 เมตร (29,028 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งความสูงระดับนี้เองที่ทำให้เอเวอร์เรสต์มีความสูงมากกว่ายอดเขาอื่นๆ ในโลก (the Highest altitude)


ยอดเขาเอเวอร์เรสต์

 


ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลนี้ทำให้เอเวอร์เรสต์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

Mauna Kea: ภูเขาที่มีความสูงมากที่สุด

Mauna Kea มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,205 เมตร (13,796  ฟุต) ซึ่งต่ำกว่าเอเวอร์เรสต์มาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ภูเขา Mauna Kea เป็นเกาะกลางมหาสมุทร ในหมู่เกาะฮาวาย ดังนั้นถ้าวัดระยะจากฐานบริเวณใกล้กับพื้นมหาสมุทรถึงยอดเขาแล้ว จะพบว่าภูเขา Mauna Kea นั้นมีความสูงมากกว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์

Mauna Kea มีความสูงมากกว่า 10,000 เมตร เมื่อเทียบกับเอเวอร์เรสต์ที่มีความสูงเพียง 8,848 เมตร ทำให้ Mauna Kea นั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก (the world’s tallest mountain)


Mauna kea Observatory  ในมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
เป็นกล้องบนพื้นดินที่อยู่สูงสุดในโลก

 


Mauna Kea สูงขึ้นมาจากพื้นมหาสมุทร 10,000 กว่าเมตร ทำให้มีความสูงมากกว่าเอเวอร์เรสต์

Chimborazo: ส่วนที่ห่างจากศูนย์กลางโลกมากที่สุด

Chimborazo ในประเทศเอกาวดอร์ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,122 เมตร ซึ่งน้อยกว่าทั้งเอเวอร์เรสต์และ Mauna Kea อย่างไรก็ตาม ภูเขา Chimborazo นั้นมีความโดดเด่นตรงที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดจากศูนย์กลางโลก (the highest mountain above Earth’s center)

เนื่องจากโลกไม่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลม แต่มีลักษณะเป็นทรงรี ซึ่งส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ภูเขา Chimborazo ตั้งอยู่ในตำแหน่งละติจูดเพียง 1 องศาใต้เส้นศูนย์สูตร จากตำแหน่งดังกล่าวทำให้ยอดเขา Chimborazo มีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลก 6,384 กิโลเมตร ซึ่งมีระยะมากกว่าเอเวอร์เรสต์ 2 กิโลเมตร เมื่อวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก

 


Chimborazo อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ซึ่งเป็นระยะที่ห่างจากศูนย์กลางโลกมากที่สุด

      เป็นอย่างไรบ้างครับ จะเห็นได้ว่าคำว่าสูงที่สุดนั้น มีได้หลายเงื่อนไข ดังนั้นต้องระบุด้วยว่าสิ่งที่เราสนใจนั้นมีความสูงจากอะไร วัดระยะจากไหนถึงไหน เทียบกับอะไร และแล้วเราก็จะได้สิ่งที่สูงในแง่ของเรามากมายครับ