สำรวจโลก — June 2, 2007 at 4:15 PM

น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก

by

น้ำตกแองเจิล (Angel Falls)ในประเทศเวเนซูเอลา คือน้ำตกที่มีความสูงมากที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูง 3,230 ฟุต และระยะทางน้ำที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายคิดเป็น 2,647 ฟุต น้ำตกแองเจิลตั้งอยู่บนทางน้ำสาขาของแม่น้ำริโอ คาโรนิ (Rio Caroni) ซึ่งเกิดขึ้นจากทางน้ำสาขานี้ตกลงมาจากส่วนยอดของภูเขาโอยันแตพุย (Auyantepui) คำว่า tepui หมายถึงลักษณะภูมิประเทศที่สูงมียอดตัดราบ และล้อมรอบด้วยหน้าผา เหมือนกับภูมิประเทศแบบมีซ่า (mesa)

ภาพโดย Rich Childs http://goo.gl/Mqjzf