I live on the Sagaing Fault.

by

ชาวพม่าจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ตามแนวรอยเลื่อนสะแกง ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังขนาดใหญ่ พาดผ่านเมืองสำคัญอย่าง เนปิดอ และมัณฑะเลย์ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2555 ในเมืองตะเบ็กจีน มีผู้เสียชีวิต 26 ราย และบาดเจ็บกว่า 231 คน บทความนี้นำเสนอภาพความเสียหายและเรื่องเล่าจากกลุ่มคนในพื้นที่ประสบภัย ระหว่างการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามในประเทศพม่า

รอยเลื่อนสะแกง

รอยเลื่อนสะแกง (Sagaing fault) หรือรอยเลื่อนสะกาย หรือรอยเลื่อนสะเกียง ในประเทศพม่า เป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ ที่มีการเลื่อนไปทางขวา วางตัวในแนวแนวเหนือ-ใต้ จัดเป็นรอยเลื่อนมีพลัง

ตามแนวรอยเลื่อนสะแกงจะมีรอยเลื่อนขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีการเลื่อนสัมพันธ์กับรอยเลื่อนใหญ่ การขยับตัวของกลุ่มรอยเลื่อนเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับเมืองสำคัญของประเทศพม่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนได้ อาทิ เนปิดอ มัณฑะเลย์

รอยเลื่อนสะแกงเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า 7.0 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2493 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรีอนของชาวพม่า และยังเกิดดินถล่มตามมาอีกด้วย – USGS

ล่าสุด 11 พ.ย. 2555 เกิดแผ่นดินไหวใกล้รอยเลื่อนสะแกง ที่ความลึก ~10 กิโลเมตร ขนาด Mw6.8 (USGS) รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ – กรมอุตุนิยมวิทยา

แผนที่แสดงตำแหน่งรอยเลื่อนสะแกง (GeoThai.net)
แผนที่แสดงตำแหน่งรอยเลื่อนสะแกง คลิกที่รูปเพื่อขยาย (GeoThai.net)

 

เหตุการณ์แผ่นดินไหว 11 พ.ย. 2555

 

I live on the Sagaing Fault.

ภาพและคำบรรยายในบทความนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Dr. Ian Watkinson จาก Royal Holloway, University of London ซึ่งได้เดินทางไปสำรวจธรณีวิทยาในประเทศพม่า หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จุดประสงค์ของการนำเสนอเนื้อหานี้ เพื่อต้องการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

“We live on the Sagaing Fault in Thabeikkyin. Half of our house is attached to SE Asia and the other half is attached to India. During the earthquake the western half shifted over half a metre to the north."
“We live on the Sagaing Fault in Thabeikkyin. Half of our house is attached to SE Asia and the other half is attached to India. During the earthquake the western half shifted over half a metre to the north.”

“เราอาศัยอยู่บนรอยเลื่อนสะแกง ในตะเบ็กจีน บ้านของพวกเราครึ่งหนึ่งติดกับแผ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกครึ่งหนึ่งติดกับแผ่นอินเดีย ตอนเกิดแผ่นดินไหว ฝั่งด้านตะวันตกยกตัวขึ้นไปทางเหนือกว่าครึ่งเมตร”

 

“We live on the fault in Ponna village. These fractures appeared throughout the village during the November earthquake. Our water well dried up and has not produced anything since then.”
“We live on the fault in Ponna village. These fractures appeared throughout the village during the November earthquake. Our water well dried up and has not produced anything since then.”

“เราอาศัยอยู่บนรอยเลื่อนสะแกงในหมู่บ้าน Ponna รอยแตกเหล่านี้เกิดขึ้นทั้วหมู่บ้านหลังจากแผ่นดินไหว น้ำในบ่อหายไป และก็ไม่สามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้”

 

“These fractures opened up during the earthquake and my house was badly damaged. The fractures were over one metre deep so I filled them with soil so the children wouldn’t fall into them.”
“These fractures opened up during the earthquake and my house was badly damaged. The fractures were over one metre deep so I filled them with soil so the children wouldn’t fall into them.”

“รอยแตกเหล่านี้เกิดขึ้นขณะแผ่นดินไหว และบ้านฉันก็เสียหายอย่างมาก รอยแตกลึกกว่าหนึ่งเมตร ดังนั้นฉันจึงเอาดินมากลบเพื่อไม่ให้เด็กตกลงไป”

 

“Our field lies on the fault. The centre of the field subsided by over 1 metre during the earthquake. Our water well dried up so now we get water from the Ayeyarwaddy river, an hour’s walk away. The river is full of human waste so even now our health is at risk as a result of the earthquake.”
“Our field lies on the fault. The centre of the field subsided by over 1 metre during the earthquake. Our water well dried up so now we get water from the Ayeyarwaddy river, an hour’s walk away. The river is full of human waste so even now our health is at risk as a result of the earthquake.”

“ที่ดินของเราอยู่บนรอยเลื่อน ตรงกลางพื้นที่ทรุดตัวลงกว่าหนึ่งเมตรระหว่างเกิดแผ่นดินไหว น้ำในบ่อแห้งทันที ทุกวันนี้เราใช้น้ำจากแม่น้ำอิรวดี ซึ่งต้องเดินไปไกลกว่าหนึ่งชั่วโมง แม่น้ำเต็มไปด้วยขยะ เรากำลังมีความเสี่ยงเรื่องของปัญหาสุขภาพ”

 

“The step behind us was a fracture that formed during the earthquake. It snakes through the houses here in Yemyet. Liquid mud poured from the fracture during the earthquake.”
“The step behind us was a fracture that formed during the earthquake. It snakes through the houses here in Yemyet. Liquid mud poured from the fracture during the earthquake.”

“พื้นดินต่างระดับด้านหลังพวกเราคือรอยแตกที่เกิดจากแผ่นดินไหว การสั่นไหวได้เขย่าบ้านหลายหลังในเย็มเย็ด น้ำโคลนได้ทะลักขึ้นมาตามแนวรอยแยก”

 

“My house is directly on the fault. The floor of my house was cut by deep fissures. I levelled the ground with bricks from a fallen wall. These wooden posts support my house and used to line up, but have been displaced by dextral slip. The water tank behind me used to be the same height as I am, but subsided during the earthquake.”
“My house is directly on the fault. The floor of my house was cut by deep fissures. I levelled the ground with bricks from a fallen wall. These wooden posts support my house and used to line up, but have been displaced by dextral slip. The water tank behind me used to be the same height as I am, but subsided during the earthquake.”

“บ้านของฉันอยู่ตรงรอยเลื่อนพอดี พื้นบ้านแตกแยกโดยรอยแยก ฉันยกระดับพื้นบ้านด้วยเศษก้อนอิฐจากผนังที่หักพัง ท่อนไม้เหล่านี้ก็ช่วยค้ำยันบ้านของฉัน ซึ่งเคยตั้งเป็นแนวตรง แต่ตอนนี้เริ่มมีการเอียงตัว บ่อเก็บน้ำด้านหลังเคยอยู่ในระดับเดียวกับศีรษะ แต่ได้ทรุดตัวลงขณะเกิดแผ่นดินไหว”

 

 “We live in Male town which was badly damaged because it is built on a steep slope dipping into the Ayeyarwaddy River.”
“We live in Male town which was badly damaged because it is built on a steep slope dipping into the Ayeyarwaddy River.”

“เราอาศัยในเมืองเมล ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะสร้างอยู่บนพื้นที่ลาดชันเอียงไปทางแม่น้ำอิรวดี”

 

“I live in Male too. This house was on wooden stilts on a concrete base, but it was flung to the ground during the earthquake.”
“I live in Male too. This house was on wooden stilts on a concrete base, but it was flung to the ground during the earthquake.”

“ฉันอาศัยอยู่ในเมืองเมลเช่นกัน บ้านเสาไม้หลังนี้เคยตั้งอยู่บนพื้นคอนกรีต แต่ได้ถูกเขย่าตกมาบนพื้นขณะเกิดแผ่นดินไหว”

 

“I’m utilising my new side door, on my way to have an evening bath. My house is of the typical bamboo construction for this area. Although it is still habitable, like many similar buildings it was distorted and now requires more repair work than I can afford.”
“I’m utilising my new side door, on my way to have an evening bath. My house is of the typical bamboo construction for this area. Although it is still habitable, like many similar buildings it was distorted and now requires more repair work than I can afford.”

“ผมกำลังซ่อมแซมประตูใหม่สำหรับออกไปอาบน้ำ บ้านของผมสร้างด้วยไม่ไผ่เช่นเดียวกับบ้านหลังอื่นๆ ในพื้นที่นี้ แม้ว่าตอนน่ี้จะพออาศัยอยู่ได้ แต่บ้านหลังอื่นๆ นั้นเสียหายมากเกินกว่าที่ผมจะช่วยทำไหว  พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ”

 

“My shop in Thabeikkyin city was built in the brick nogging style. Bricks filled the spaces between timbers but were not well tied to the frame so they were ejected during the shaking. Insurance is unheard of here so I continue to work from the ruins.”
“My shop in Thabeikkyin city was built in the brick nogging style. Bricks filled the spaces between timbers but were not well tied to the frame so they were ejected during the shaking. Insurance is unheard of here so I continue to work from the ruins.”

“ร้านของผมอยู่ในเมืองตะเบ็กจีน สร้างจากอิฐ ซึ่งเคยก่อไว้เป็นผนัง แต่ไม่ได้ยึดกับโครงไม้ ตอนเกิดแผ่นดินไหวอิฐเหล่านี้จึงหลุดออกมา การประกันภัยเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน ดังนั้นผมก็ซ่อมแซมเองจากเศษอิฐที่หักพัง”

 

“We are building a new bridge over the Ayeyarwaddy river, which flows parallel to the fault. Eleven of our colleagues died in November when an earlier attempt collapsed during the earthquake.”
“We are building a new bridge over the Ayeyarwaddy river, which flows parallel to the fault. Eleven of our colleagues died in November when an earlier attempt collapsed during the earthquake.”

“เรากำลังสร้างสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำอิรวดี ซึ่งไหลขนานกับแนวรอยเลื่อน เพื่อนร่วมงานของพวกเราเสียชีวิตไป 11 คน ระหว่างการก่อสร้างในเดือนพ.ย.”

 

“I am picking peanuts from the edge of this sweetcorn field close to my house. Large fractures appeared in the field during the earthquake, and the bounding fence is now bent.”
“I am picking peanuts from the edge of this sweetcorn field close to my house. Large fractures appeared in the field during the earthquake, and the bounding fence is now bent.”

“ฉันกำลังเก็บถั่วลิสงริมสวนข้าวโพดใกล้บ้านฉัน แผ่นดินไหวทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่และทำให้รั้วบิดงอ”

 

“Large fractures formed in my field at Ywe Tharyar during the earthquake. Two weeks’ ago I ploughed and planted it, but recent heavy rain and aftershocks have caused renewed subsidence and the reappearance of fractures.”
“Large fractures formed in my field at Ywe Tharyar during the earthquake. Two weeks’ ago I ploughed and planted it, but recent heavy rain and aftershocks have caused renewed subsidence and the reappearance of fractures.”

“รอยแตกขนาดใหญ่เกิดขึ้นในสวนของผม สองอาทิตย์ก่อนผมไถกลบสำหรับเพาะปลูก แต่เกิดฝนตกหนักและมีแผ่นดินไหวตาม ทำให้แผ่นดินทรุดตัวและรอยแตกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง”

 

“I live on the Sagaing Fault, in Yeeshin village. A traditional and still widespread belief here is that earthquakes are a form of divine punishment. We are afraid that there will be another earthquake."
“I live on the Sagaing Fault, in Yeeshin village. A traditional and still widespread belief here is that earthquakes are a form of divine punishment. We are afraid that there will be another earthquake.”

“ผมใช้ชีวิตบนรอยเลื่อนสะแกงในหมู่บ้านยีซิน ประเพณีและความเชื่อของที่นี่ยังคงคิดว่าแผ่นดินไหวเป็นการลงโทษของเทพเจ้า พวกเรากลัวว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกในอนาคต”

 

“We live in a monastery on the side of a steep hill. The monastery was badly damaged in November and there were lots of landslides on this slope. Every time there is an aftershock there are more landslides. The senior monks say this is a sacred place, so we are safe living here, aren’t we?”
“We live in a monastery on the side of a steep hill. The monastery was badly damaged in November and there were lots of landslides on this slope. Every time there is an aftershock there are more landslides. The senior monks say this is a sacred place, so we are safe living here, aren’t we?”

“เราอาศัยอยู่ในวัดบนเนินเขาที่มีความชัน วัดได้รับความเสียหายอย่างมากและมีดินถล่มหลายแห่ง ทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวตามก็จะเกิดดินถล่ม พระหลายรูปบอกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัย เราจะอยู่ที่นี่ดีหรือไม่?”

 

“I own a noodle shop at Taung Ka Byet village. My house and shop slipped partly into the river as the banks collapsed during the earthquake. I am concerned that there will be further slippage when the rainy season starts later this month.”
“I own a noodle shop at Taung Ka Byet village. My house and shop slipped partly into the river as the banks collapsed during the earthquake. I am concerned that there will be further slippage when the rainy season starts later this month.”

“ผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน บ้านและร้านของผมเคลื่อนตัวไปทางแม่น้ำเพราะตลิ่งพังเนื่องจากแผ่นดินไหว ผมกังวลใจว่าจะพื้นดินจะเคลื่อนตัวไปอีกถ้าเข้าสู่ฤดูฝนปลายเดือนนี้”

 

“My name is Lin Thu Aung and I work for the Myanmar Earthquake Committee – the only such organisation in Myanmar and manned entirely by volunteers. I am providing education about earthquakes to people such as these farmers who live along the fault.”
“My name is Lin Thu Aung and I work for the Myanmar Earthquake Committee – the only such organisation in Myanmar and manned entirely by volunteers. I am providing education about earthquakes to people such as these farmers who live along the fault.”

“ผมชื่อ Lin Thu Aung ทำงานให้กับคณะกรรมการแผ่นดินไหวพม่า องค์กรเดียวในพม่าที่ทำงานโดยอาสาสมัคร ผมทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวรอยเลื่อน”

 

“I am Thein Taung pagoda. Perched on a precarious hill, my associated monastery and I sustained major damage during November. The monastery is being rebuilt and monks continue to live on these unstable slopes.”
“I am Thein Taung pagoda. Perched on a precarious hill, my associated monastery and I sustained major damage during November. The monastery is being rebuilt and monks continue to live on these unstable slopes.”

“เจดีย์ Thein Taung ตั้งอยู่ริมเนินเขา ได้รับความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหว เจดีย์นี้กำลังได้รับการบูรณะ ในขณะที่พระก็อาศัยอยู่อีกด้านหนึ่งของเนินเขา”

 

Photo courtesy of Dr. Ian Watkinson, Southeast Asia Research Group, Royal Holloway University of London

 

ข้อมูลเพิ่มเติม