สำรวจโลก — June 5, 2007 at 12:03 PM

ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุด

by

ทะเลทรายคือพื้นที่หรือภูมิภาคที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยมากๆ น้อยกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี (ประมาณ 10 นิ้ว) ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นผิวโลกคือทะเลทราย
ตามนิยามข้างต้นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกคือบริเวณเขตขั้วโลก ทวีปแอนตาร์กติก (Antarctica) หรือขั้วโลกใต้มีขนาดพื้นที่ประมาณ 14 ล้านตารางกิโลเมตร (5.5 ล้านตารางไมล์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพทวีปแอนตาร์กติก จาก NASA

ส่วนทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่อยู่ในเขตขั้วโลกคือทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทะเลทรายซาฮาร่ามีขนาดพื้นที่ 9 ล้านตารางกิโลเมตร (3.5 ล้านตารางไมล์) ด้วยขนาดดังกล่าวทำให้ทะเลทรายซาฮาร่าครองตำแหน่งทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่อยู่ในเขตขั้วโลก

ภาพทวีปแอฟริก จาก NASA