เรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหว

by
แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของพื้นผิวโลกที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง สาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ การเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเกิดแผ่นดินไหว จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ การตรวจวัดแผ่นดินไหว ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว สึนามิ และการคาดการณ์แผ่นดินไหว

สื่อการสอนชุดนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ห้ามผู้อื่นนำไปดัดแปลงแก้ไข หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาพประกอบเนื้อหาโดย GeoThai.net