สำรวจโลก — December 4, 2008 at 5:00 PM

Paper models for geology mapwork

by

โมเดลกระดาษนี้มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้เกิดความเข้าใจโครงสร้างทางธรณีวิทยามากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนวิชาแผนที่ธรณีวิทยา หรือ Structural Geology หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรอยเลื่อนหรือแผนที่ ซึ่งสามารถสร้างเองได้อย่างง่ายดาย แบบชิวๆ

สามารถเลือก Download โมเดลต่างๆ ได้ฟรี ตามหัวข้อด้านล่าง (แนะนำให้ใช้กระดาษที่แข็งหน่อยจะดีมาก)

Strike and dip model<== อย่ามองข้ามพื้นฐานง่ายๆ นี้นะครับ
Download

True and apparent dip model
Download

Apparent dip model
Download

3-point problem
Download

V-rule model
Download

Unconformity
Download

Type of faults
Download Normal fault model
Download Reverse fault model
Download Strike slip fault model
Download Oblique normal fault model
Download Oblique reverse fault

Faults displacing inclined beds<== งงได้จนบัดเดี๋ยวนี้
Download Inclined beds Part I
Download Inclined beds Part II
Download Inclined beds Part III
Download Inclined beds Part IV

Normal faults and relay ramps<== เห็นภาพชัดเจน
Download Normal fault I
Download Normal fault II
Download Normal relay ramp I
Download Normal relay ramp II

Cross-cutting normal faults
Download Cross-cutting faults I
Download Cross-cutting faults II

Plunging folds
Download Syncline and anticline
Download Plunging syncline and anticline
Download Plunging syncline
Download Plunging anticline

Fault-propagation and fault-bend fold <== ลองทายซิว่าสองแบบนี้ต่างกันอย่างไร
Download Fault-propagation fold
Download Fault-bend fold

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.fault-analysis-group.ucd.ie/papermodels/papermodels.htm#Anchor_INDEX

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อชาวธรณีทุกคนนะครับ