บทความแนะนำ — February 24, 2009 at 5:00 PM

ก้อนหินรำพัน – ห้วงอารมณ์ของ ‘ฅนเคาะหิน’ ในเส้นทางหลากฤดู

by
หนังสือ “ก้อนหินรำพัน” – ห้วงอารมณ์ของ ‘ฅนเคาะหิน’ ในเส้นทางหลากฤดู
โดย รชฏ มีตุวงศ์
ลักษณะงานเขียนเป็นบันทึกความเรียงผสมผสานกับเรื่องสั้น
ที่หยิบยกเรื่องราวสัพเพเหระระหว่างเส้นทาง
ในการสัญจรรอนแรมไปทำงานต่างถิ่นของนักธรณีวิทยาคนหนึ่ง
นำมาเชื่อมโยงกับหลากหลายแง่มุมในชีวิต
ทั้งด้านความรัก ความดี สัจธรรมความจริง ตะกอนความฝัน
หนังสือ บทเพลง และบทกวีที่ประทับอยู่ในใจ
เรียงร้อยออกมาเป็นเรื่องเล่าผ่านห้วงอารมณ์ซึ่งผันเปลี่ยนเวียนไปคล้ายดั่งฤดูกาลของชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทกวีเปิดเล่ม (คำนิยม) โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
จำนวนหน้า 184 หน้า (19 เรื่องเล่า พร้อมภาพประกอบ) ราคา150บาท

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.oknation.net/blog/baan-koo-kai/2009/02/17/entry-1
http://www.oknation.net/blog/LaOngDin/2009/02/09/entry-1
http://www.oknation.net/blog/konphantang/2009/02/14/entry-1
http://www.oknation.net/blog/LOSTGEO/2009/02/16/entry-1