พลังงานความร้อนใต้พิภพ

Geothermal Energy Association ได้เผยแพร่เอกสารฉบับล่าสุดเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal 101: Basics of Geothermal Energy Production)  ซึ่งเป็นเอกสารที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

Read more ›