สำรวจโลก — February 18, 2009 at 5:00 PM

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

by

Geothermal Energy Association ได้เผยแพร่เอกสารฉบับล่าสุดเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal 101: Basics of Geothermal Energy Production)  ซึ่งเป็นเอกสารที่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพและการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร (.pdf) 

ที่มา Geothermal Energy Association