นักวิจัยสึนามิโบราณในประเทศไทย

by

ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว นักธรณีวิทยาหญิง ผู้สำรวจและวิจัยสึนามิโบราณในประเทศไทย อดีตนักเรียนทุนพสวท.

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) ประจำปี 2553
http://www.sc.chula.ac.th/hof/53_Res4.html

ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว จากหนังสือ Dr. HERO โดยโครงการ พสวท.
ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว จากหนังสือ Dr. HERO โดยโครงการ พสวท.

 

ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว จากหนังสือ Dr. HERO โดยโครงการ พสวท.
ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว จากหนังสือ Dr. HERO โดยโครงการ พสวท.

 

 

รายการดร.ฮีโร

รายการนักวิทย์ คิดค้น

สัมภาษณ์รายการ Intelligence 

C_TSCM52_66 test
CISSP test
300-209 test
70-247 test
70-332 test
E10-001 test
NS0-156 test
NS0-504 test
70-480 test
300-206 test
640-461 test
642-813 test
70-480 test
70-498 test
HP2-E59 test
70-410 test
70-336 test
A00-240 test
C2020-612 test
70-347 test
1Z0-062 test
300-207 test
70-459 test
98-365 test
C_TBW45_70 test
CBAP test
MB6-869 test
MB7-701 test
70-462 test
1Z0-803 test
98-364 test
70-483 test
70-346 test
350-080 test
640-864 test
C2180-317 test
117-201 test
70-485 test
70-498 test
98-372 test
C2020-702 test
MB2-700 test
1Y0-200 test
70-178 test
70-640 test
CV0-001 test
MB6-872 test
70-410 test
70-461 test
70-462 test
200-120 test
70-488 test
MB2-703 test
70-411 test
MB5-705
C_TADM51_731
70-346
70-486
70-347
70-480
70-483
70-412
70-463
MB2-700
70-417
C_TAW12_731
400-101
MB2-702
70-487
70-243
VCP-550
70-414
70-466
100-101
JN0-102
VCP550
640-554
70-331
EX300
1Z0-060
MB2-701
70-467
EX200
350-001
700-505
640-911
M70-301
70-489
220-802
700-501
050-SEPROAUTH-02
M70-101
70-458
CCD-410
70-341
70-464
70-680
74-335
350-018
C_TFIN52_66
HP0-J73
70-687
220-801 exams
70-465 exams
C4090-958 exams
MB6-700 exams
OG0-093 exams
646-206 exams
EX0-001 exams
70-413 exams
M70-201 exams
117-101 exams
810-420 exams
C2180-276 exams
C4040-221 exams
1Z0-599 exams
350-029 exams
820-421 exams
C_THR12_66 exams
117-102 exams
70-342 exams
70-460 exams
74-338 exams
MB6-871 exams
200-101 exams
70-484 exams
C2090-303 exams
MB6-886 exams
1Z0-481 exams
1Z0-899 exams
400-051 exams
70-246 exams
70-496 exams
74-343 exams
C2180-278 exams
MB7-702 exams
1Z0-051 exams
1Z0-144 exams
312-50v8 exams
70-685 exams
100-101 exams
C4040-108 exams
PMI-001 exams
1Z0-478 exams
98-349 exams
C_TSCM52_66 exams
CISSP exams
300-209 exams
70-247 exams
70-332 exams
E10-001 exams
NS0-156 exams
NS0-504 exams
70-460
74-338
MB6-871
200-101
70-484
C2090-303
MB6-886
1Z0-481
1Z0-899
400-051
70-246
70-496
74-343
C2180-278
MB7-702
1Z0-051
1Z0-144
312-50v8
70-685
C_A1FIN_10
C4040-108
PMI-001
1Z0-478
98-349
C_TSCM52_66
CISSP
300-209
70-247
70-332
E10-001
NS0-156
NS0-504
VCP5-DCV
300-206
640-461
642-813
C_HANASUP_1
FCNSP.v5
HP2-E59
PEGACLSA_6.2V2
70-336
A00-240
C2020-612
PEGACSSA_v6.2
1Z0-062
300-207
70-459
98-365
C_TBW45_70
CBAP
MB6-869
MB7-701
PRINCE2 Practitioner
1Z0-803
98-364
C_GRCAC_10
PRINCE2