แนะแนวการศึกษา — November 5, 2012 at 7:04 PM

นิทรรศการธรณีวิทยา “จุฬาฯ วิชาการ” ๒๕๕๕

by

               “ชีวิตการเรียนน่าเบื่อไปไหม? ลองบทเรียนที่ต้องขึ้นเขาลงห้วย กับประสบการณ์ที่คนทั่วไปไม่มีทางเจอ กับสายอาชีพนักธรณีวิทยา”

เชิญสัมผัสวิถีสู่สายอาชีพนักธรณีวิทยา ที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในงาน “จุฬาฯวิชาการ” 14-18 พ.ย.2555 นี้

               หน้าหนาวเวียนมาอีกครั้ง พร้อมกับงานวิชาการประจำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “จุฬาวิชาการ 2555” ซึ่งเป็นการเปิดบ้านแสดงผลงานต่างๆ ของแต่ละคณะ แต่ละภาควิชาในมหาวิทยาลัย ในส่วนของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาชีพนักธรณีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ ภายใต้ theme ของปีนี้ “Is it the end of the world?  โดยมีการแบ่งนิทรรศการให้เข้าชมออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 The Day before Yesterday  นำเสนอเรื่องราวการกำเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึง การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ (Mass extinction) ที่ทำให้เราทราบถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของโลกใบนี้ได้ ผ่านมุมมองทางวิชาการธรณีวิทยา

ส่วนที่ 2 The Day after Tomorrow  นำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการของทุกทฤษฏีทุกความเชื่อและทุกแนวคิดที่ว่าโลกแตกและไม่แตก สาเหตุและความเป็นไปได้

ส่วนที่ 3 Today  นำเสนอเรื่องราวของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันได้แก่ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จริงหรือไม่ที่ภัยพิบัติในเหล่านี้เกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นทุกวัน ในอนาคตโลกของเราจะเป็นเช่นไร

และส่วนที่ 4 Guide to Geology  เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เข้าใจถึงสายงานอาชีพทางด้านธรณีวิทยา และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสายอาชีพ ให้เห็นถึงความสำคัญและเป็นแรงบันดาลใจแก่น้องๆที่สนใจ

           “ก้อนหินกำลังเล่านิทานเรื่องยาวนับล้านปี อัญมณีเม็ดงามเต็มไปด้วยปริศนาให้ไข
           ภัยพิบัติที่ธรรมชาติสร้างมามีที่มาที่ไป บ่อน้ำมันเงินก้อนใหญ่กำลังร้องเรียกเรา”

แล้วพบกันที่งานจุฬาวิชาการ ในส่วนภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  14-18 พฤศจิกายน 2555  นี้