Author: พีระวัฒน์ รัตนพนิต

คัมภีร์วิชาธรณี

คัมภีร์วิชาธรณี

โครงการแลกเปลี่ยนเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยา สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (G.S.A.T) 

Read more ›
เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา ในงานจุฬาฯวิชาการ 2555

เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา ในงานจุฬาฯวิชาการ 2555

หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานจุฬาฯวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ไปแล้วนั้น โดยเฉพาะในส่วนของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอนำภาพบรรยากาศและความรู้สึกบางส่วน มาบอกเล่าเก้าสิบให้น้องๆฟัง

Read more ›
นิทรรศการธรณีวิทยา “จุฬาฯ วิชาการ” ๒๕๕๕

นิทรรศการธรณีวิทยา “จุฬาฯ วิชาการ” ๒๕๕๕

Read more ›