ประตูสู่นรก The Door to Hell

by

ประตูสู่นรก หรือ The Door to Hell เป็นหลุมที่ยุบตัวเนื่องจากโพรงหินปูนใต้ดิน ใกล้เมือง Derweze ประเทศเติร์กเมนิสถาน เกิดขึ้นโดยบังเอิญขณะที่มีการเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2514 โดยใต้พื้นดินแถบนี้เต็มไปด้วยหินปูนที่มีรอยแยกรอยแตกและโพรงใต้ดิน รวมกันแล้วถือว่าเป็นแหล่งสะสมตัวของก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

ตำแหน่งหลุมยุบติดไฟ ตั้งอยู่ในเขตโครงสร้างโดมที่เรียกว่า Central Karakum Arch (เครดิต GeoThai.net)
ตำแหน่งหลุมยุบติดไฟ ตั้งอยู่ในเขตโครงสร้างโดมที่เรียกว่า Central Karakum Arch (เครดิต GeoThai.net)

 

การพังทลายของหลุมขนาด 70 เมตรนี้ ได้เป็นช่องทางให้ก๊าซแทรกขึ้นมายังผิวโลก อันตรายจากก๊าซจึงต้องจุดไฟเพื่อทำการสลายก๊าซเหล่านี้ โดยคาดว่าคงจะดับได้ในไม่นาน แต่จนถึงปัจจุบันหลุมยักษ์นี้ก็ยังคงปล่อยก๊าซออกมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปีแล้ว

ข้อมูลทางธรณีวิทยา

พื้นที่ส่วนนี้ของประเทศเติร์กเมนิสถาน เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ เรียกชื่อตามโครงสร้างหินใต้ดินว่า Central Kara Kum Arch หรือนึกภาพว่าถ้าเราลองผ่าเปลือกโลกตรงนี้ เราจะเห็นชั้นหินซ้อนกันเป็นรูปโดมใต้ดินขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 250 x 150 ตารางกิโลเมตร โดยตรงยอดโดมจะเต็มไปด้วยรอยเลื่อน และรอยแตกเป็นจำนวนมาก

ชั้นหินที่เป็นเป้าหมายของการสำรวจก๊าซคือชุดหินปูนยุคจูแรสซิก และหินทรายยุคครีเทเชียส โดยก๊าซจะพยายามเคลื่อนที่ขึ้นมาที่ยอดโครงสร้างโดม และถูกปิดกั้นไม่ให้ผ่านไปโดยชั้นหินดินดานที่แทรกสลับอยู่

ประตูสู่นรก ประเทศเติร์กเมนิสถาน (credit: ryan_roxx via flickr.com)
ประตูสู่นรก ประเทศเติร์กเมนิสถาน (credit: ryan_roxx via flickr.com)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม