Category: ธรณีประวัติ

รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ

  รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ Origin of Goldent Land, Indochinese peninsula  การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้ 2 อนุทวีปบรรจบกันเกิดเป็นแผ่นดินไทย และมีแนวรอยต่อของอนุทวีปเป็นที่ราบสูงซึ่ งเป็นแหล่งแร่สำคัญ และมีแนวคดโค้งโก่งตัวของเทือกเขาเหนือ-ใต ้   ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย  ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต

  รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต Back to the Past, Evolution of Life  กำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ศึกษาจากฟอสซิลในหินตะกอน ทำให้รู้จักมาตราธรณีกาล 3 มหายุคที่สำคัญ ได้แก่ พาลีโอโซอิก มีโซโซอิก ซีโนโซอิก

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 1 – รู้เรื่องโลก

  รอบรู้ธรณีไทย 1 – รู้เรื่องโลก Introduction to Geology & Structure and Evolution of Earth  ความหมายและความสำคัญของธรณีวิทยา วิธีการทางธรณีวิทยา สัณฐานของโลก องค์ประกอบภายในโลก (เปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก) ทฤษฎีทวีปเดียว (แพนเจีย) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก   ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย  ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th    

Read more ›
สุดยอดงานตีพิมพ์ทางธรณีวิทยา

สุดยอดงานตีพิมพ์ทางธรณีวิทยา

เว็บไซต์ mantleplume.org ได้ทำการรวบรวมงานตีพิมพ์ในตำนานที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา (Foundations of Earth Science: The top 100 plubications) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในพื้นฐานทฤษฎีวิชาธรณีต่างๆ รวมถึงที่มาที่ไปของทฤษฎี และแนวคิดของนักธรณีวิทยาในอดีต ตอนนี้มี 69 ผลงาน และกำลังจะเพิ่มเติมจนครบ 100 ผลงานในเร็วๆ นี้ 

Read more ›
โลกของเรา

โลกของเรา

สื่อการสอนนี้จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe® Flash PlayerTM ในการเข้าชม ถ้าหากคุณไม่มีโปรแกรมนี้หรือเวอร์ชั่นที่คุณใช้เป็นเวอร์ชั่นเก่า อาจไม่สามารถเข้าชมเนื้อหาและภาพเคลื่อนไหวได้   คุณสามารถดาวน์โหลดและลงโปรแกรม Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ทันทีhttp://www.adobe.com/products/flashplayer/ ธรณีวิทยาคืออะไร? | โลกของเรา | แผ่นเปลือกโลก | หินและแร่ | การเปลี่ยนลักษณะ | เชื้อเพลิงธรรมชาติ | บทสรุป  

Read more ›
ไพรเมตสกุลใหม่ของโลกและพ.ร.บ.ซากดึกดำบรรพ์ฉบับใหม่

ไพรเมตสกุลใหม่ของโลกและพ.ร.บ.ซากดึกดำบรรพ์ฉบับใหม่

นักธรณีวิทยาไทยพบซากฟอสซิลไพรเมตจมูกเปียกวงศ์ศิวะอะเดปิดขนาดเล็กที่สุดในโลกที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ มีน้ำหนักเพียง 5 ขีด สร้างสถิติพบครั้งแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โยงความสัมพันธ์เป็นบรรพบุรุษของลิงลมในเกาะมาดากัสการ์ ทวีปแอฟริกา และการค้นพบไพรเมตรชนิดนี้ ส่งผลให้เกิดความคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึกดำบรรพ์จนเกิดเป็น “พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551” ที่จะมีผลบังคับใช้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้

Read more ›
ไดโนเสาร์ตะลุยโลกล้านปี

ไดโนเสาร์ตะลุยโลกล้านปี

ไดโนเสาร์ตะลุยโลกล้านปี ใครจะเชื่อบ้างว่า…ครั้งหนึ่งแผ่นดินอีสานเคยเป็นที่วิ่งเล่นของเหล่าไดโนเสาร์ !!! และในแดนดินถิ่นอีสานบ้านเรายังเป็นแหล่งค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกถึง 5 ชนิดด้วยกัน !!!

Read more ›
บุคคลสำคัญทางธรณีวิทยา

บุคคลสำคัญทางธรณีวิทยา

นักธรณีวิทยา (geologist) คือผู้ที่ศึกษาวิชาธรณีวิทยาหรือมีความรู้ทางธรณีวิทยา ตั้งแต่ในอดีตในช่วงสมัยเดียวกับที่เกิดพระพุทธศาสนาใหม่ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการการค้นพบทางธรณีวิทยาจากบุคคลต่างๆ มากมาย ซึ่งจากการค้นพบดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการศึกษาด้านธรณีวิทยาเป็นต้นมา และปัจจุบันก็ยังคงยึดหลักแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นอยู่ นักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงและมีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆ คือบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง เพื่อให้นักธรณีรุ่นหลังได้ยึดถือแนวทาง กระบวนการคิด และพัฒนาองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาต่อไป

Read more ›