Category: โลกของเรา

รอบรู้ธรณีไทย 5 – ภูเขาและที่ราบสูง

  รอบรู้ธรณีไทย 5 – ภูเขาและที่ราบสูง Origin of Mountain & Highland – Mountain & Highland in Thailand  ภูเขาและที่ราบสูงเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 1.เทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการชนกันของแผ่นเ ปลือกโลก 2.หินหนืดดันเปลือกโลก 3.เปลือกโลกถูกบีบอัดจนโค้งงอ 4.บริเวณโดยรอบผุกร่อนเหลือส่วนที่แข็งกว่าเป็นที่สูง และพิจารณาที่มาและลักษณะของภูเขาและที่ราบสูงในภาคต่างๆ

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ

  รอบรู้ธรณีไทย 4 – กำเนิดสุวรรณภูมิ Origin of Goldent Land, Indochinese peninsula  การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้ 2 อนุทวีปบรรจบกันเกิดเป็นแผ่นดินไทย และมีแนวรอยต่อของอนุทวีปเป็นที่ราบสูงซึ่ งเป็นแหล่งแร่สำคัญ และมีแนวคดโค้งโก่งตัวของเทือกเขาเหนือ-ใต ้   ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย  ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต

  รอบรู้ธรณีไทย 3 – ย้อนเวลาหาอดีต Back to the Past, Evolution of Life  กำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ศึกษาจากฟอสซิลในหินตะกอน ทำให้รู้จักมาตราธรณีกาล 3 มหายุคที่สำคัญ ได้แก่ พาลีโอโซอิก มีโซโซอิก ซีโนโซอิก

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 2 – หิน

รอบรู้ธรณีไทย 2 – หิน Rocks Cycle การเกิดและวัฏจักรของหินทั้งสามจำพวก ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 1 – รู้เรื่องโลก

  รอบรู้ธรณีไทย 1 – รู้เรื่องโลก Introduction to Geology & Structure and Evolution of Earth  ความหมายและความสำคัญของธรณีวิทยา วิธีการทางธรณีวิทยา สัณฐานของโลก องค์ประกอบภายในโลก (เปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก) ทฤษฎีทวีปเดียว (แพนเจีย) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก   ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย  ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th    

Read more ›
จำแนกแร่ในสิบขั้นตอน

จำแนกแร่ในสิบขั้นตอน

โลกนี้มีแร่มากมายหลายชนิด หน้าตาแตกต่างกันออกไป บางแร่สวยงาม บางแร่มีลักษณะโดดเด่น การที่จะรู้ได้ว่าแร่ที่เรามีอยู่นั้นคือแร่อะไร จำเป็นจะต้องมีวิธีการจำแนกอย่างมีระบบ โดยวิธีที่เป็นสากล สำหรับผู้เริ่มต้นก็สามารถวิเคราะห์แร่เบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย ด้วยสิบขั้นตอนต่อไปนี้ ก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นผู้เชียวชาญในการจำแนกแร่ขั้นเทพได้เลยทีเดียว

Read more ›
[แผนที่] ภาพถ่ายดาวเทียมจาก GeoEye

[แผนที่] ภาพถ่ายดาวเทียมจาก GeoEye

  GeoEye  เป็นดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นไปเมือเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บภาพถ่ายของโลก ด้วยความละเอียดภาพระดับสูง หลายๆ ภาพที่ถ่ายได้จาก GeoEye  ได้ถูกใช้ใน  Google Earth, Google Maps  และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งล่าสุดได้ถ่ายภาพเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกปล้นสะดม นอกชายฝั่งซามาลี คุณสามารถเข้าชมแกลลอรี่อื่นๆ ที่น่าสนใจได้จากเว็บไซต์  www.geoeye.com  

Read more ›

[วิดีโอคลิป] The Early Earth and Plate Tectonics

The Earth is formed by accretion of spatial particulates and large masses and eventually formes an outer crust. Video follows with speculation of early plates and land masses and their movement through time.

Read more ›
สุดยอดงานตีพิมพ์ทางธรณีวิทยา

สุดยอดงานตีพิมพ์ทางธรณีวิทยา

เว็บไซต์ mantleplume.org ได้ทำการรวบรวมงานตีพิมพ์ในตำนานที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา (Foundations of Earth Science: The top 100 plubications) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในพื้นฐานทฤษฎีวิชาธรณีต่างๆ รวมถึงที่มาที่ไปของทฤษฎี และแนวคิดของนักธรณีวิทยาในอดีต ตอนนี้มี 69 ผลงาน และกำลังจะเพิ่มเติมจนครบ 100 ผลงานในเร็วๆ นี้ 

Read more ›
การเปลี่ยนลักษณะ

การเปลี่ยนลักษณะ

สื่อการสอนนี้จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe® Flash PlayerTM ในการเข้าชม ถ้าหากคุณไม่มีโปรแกรมนี้หรือเวอร์ชั่นที่คุณใช้เป็นเวอร์ชั่นเก่า อาจไม่สามารถเข้าชมเนื้อหาและภาพเคลื่อนไหวได้   คุณสามารถดาวน์โหลดและลงโปรแกรม Flash Player เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ทันทีhttp://www.adobe.com/products/flashplayer/ ธรณีวิทยาคืออะไร? | โลกของเรา | แผ่นเปลือกโลก | หินและแร่ | การเปลี่ยนลักษณะ | เชื้อเพลิงธรรมชาติ | บทสรุป    

Read more ›