Tag: ธรณีวิทยา

เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา ในงานจุฬาฯวิชาการ 2555

เยี่ยมชมภาควิชาธรณีวิทยา ในงานจุฬาฯวิชาการ 2555

หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานจุฬาฯวิชาการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ไปแล้วนั้น โดยเฉพาะในส่วนของภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอนำภาพบรรยากาศและความรู้สึกบางส่วน มาบอกเล่าเก้าสิบให้น้องๆฟัง

Read more ›
นิทรรศการธรณีวิทยา “จุฬาฯ วิชาการ” ๒๕๕๕

นิทรรศการธรณีวิทยา “จุฬาฯ วิชาการ” ๒๕๕๕

Read more ›

รอบรู้ธรณีไทย 12 – ธรณีวิทยาเพื่อใคร

  รอบรู้ธรณีไทย 12 – ธรณีวิทยาเพื่อใคร Why and Who should to learn geology ?  ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาทางธรณีวิทยา ได้แก่  1.เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่โครงสร้างพื้นฐาน  2.เพื่อบรรเทาหลีกเลี่ยงธรณีพิบัติภัย  3.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  4.เพื่อจัดสรรพื้นที่   ต้นฉบับ: รอบรู้ธรณีไทย  ผลิต: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (Thailand’s Department of Mineral Resources) http://www.dmr.go.th

Read more ›